Room name

Dimension
(L x W x H)

Sqm

Banquet

Theater

Class
room

Cluster

U-shape

Cocktail

Board
room

GROUND FLOOR

VEGA

23 x 16 x 3.4

368

30

450

200

-

150

320

100

AGENA

23 x 16 x 3.4

368

30

450

200

-

150

320

100

SPICA

23 x 16 x 3.4

368

30

450

200

-

150

320

100

BALLROOM 1

23 x 32 x 3.4

736

66

900

400

-

-

700

-

GRAND BALLROOM 1

23 x 48 x 3.4

1104

100

1400

720

-

-

1050

-

1 ST FLOOR

SARIN

23 x 16 x 5

368

30

450

200

-

150

320

100

SIRUS

23 x 16 x 5

368

30

450

200

-

150

320

100

MIRAM

23 x 16 x 5

368

30

450

200

-

150

320

100

BALLROOM 2

23 x 32 x 5

736

66

900

400

-

-

700

180

GRAND BALLROOM 2

23 x 48 x 5

1104

100

1400

720

-

-

1050

300

TOTAL

Ground Floor

Sảnh Vega

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 16 x 3.4
 • Banquet: 30
 • Classroom: 200
 • Ushape: 150
 • Board room: 100
 • Sqm: 368
 • Theater: 450
 • Cluster: -
 • Cocktail: 320

AGENA

 • Dimension:(L x W x H) 23 x 16 x 3.4
 • Banquet: 30
 • Classroom: 200
 • Ushape: 150
 • Board room: 100
 • Sqm: 368
 • Theater: 450
 • Cluster: -
 • Cocktail: 320

SPICA

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 16 x 3.4
 • Banquet: 30
 • Classroom: 200
 • Ushape: 150
 • Board room: 100
 • Sqm: 368
 • Theater: 450
 • Cluster: -
 • Cocktail: 320

BALLROOM 1

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 32 x 3.4
 • Banquet: 66
 • Classroom: 400
 • Ushape: -
 • Board room: -
 • Sqm: 736
 • Theater: 900
 • Cluster: -
 • Cocktail: -

GRAND BALLROOM 1

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 48 x 3.4
 • Banquet: 100
 • Classroom: 720
 • Ushape: -
 • Board room: -
 • Sqm: 1104
 • Theater: 1400
 • Cluster: -
 • Cocktail: 1050

1 ST FLOOR

SARIN

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 16 x 5
 • Banquet: 30
 • Classroom: 200
 • Ushape: 150
 • Board room: 100
 • Sqm: 368
 • Theater: 450
 • Cluster: -
 • Cocktail: 320

SIRUS

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 16 x 3.4
 • Banquet: 30
 • Classroom: 200
 • Ushape: 150
 • Board room: 100
 • Sqm: 368
 • Theater: 450
 • Cluster: -
 • Cocktail: 320

MIRAM

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 16 x 3.4
 • Banquet: 30
 • Classroom: 200
 • Ushape: 150
 • Board room: 100
 • Sqm: 368
 • Theater: 450
 • Cluster: -
 • Cocktail: 320

BALLROOM 2

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 32 x 3.4
 • Banquet: 66
 • Classroom: 400
 • Ushape: -
 • Board room: 180
 • Sqm: 736
 • Theater: 900
 • Cluster: -
 • Cocktail: -

GRAND BALLROOM 2

 • Dimension: (L x W x H) 23 x 48 x 5
 • Banquet: 100
 • Classroom: 720
 • Ushape: -
 • Board room: 300
 • Sqm: 1104
 • Theater: 1400
 • Cluster: -
 • Cocktail: 1050

Trung tâm hội nghị tiệc cưới Capella Park view

Địa chỉ: 03 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: (8428) 6259 9898 - Fax: (8428) 6259 9797
Hotline: 0974 03 77 88
Email: sales@capella-parkview.vn

Địa điểm